Spółdzielnia powstała dzięki pasji i zaangażowaniu członków-założycieli. Spółdzielnia Socjalna MAJSTER w Gilowicach jest spółdzielnią osób prawnych i została powołana przez dwie organizacje pozarządowe z terenu żywiecczyzny. Do Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana 14 lutego 2019 roku. Spółdzielnia utworzyła 10 miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

MAJSTER prowadzi działalność gospodarczą o profilu usługowo-handlowym.

Swoją działalność opiera na:

  • sprzedaży materiałów i narzędzi budowlanych, kruszyw sypkich i opału
  • usługach napraw samochodów osobowych i ciężarowych w prowadzonym warsztacie oraz samochodów ciężarowych
  • usługach rolniczych i okołorolniczych, jak również zajmuje się utrzymaniem terenów zielonych.

Do Spółdzielni MAJSTER już dzisiaj zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszymi usługami i oferowanymi produktami. Jesteśmy otwarci na potrzeby społeczności lokalnej, a poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, realnie wpływamy na rozwój gospodarczy swojego regionu.

Menu