Dostępny opał

 • Węgiel Orzech I – KWK PIAST
 • Węgiel Ekogroszek (retopal) – KWK PIAST
 • Węgiel Kostka – KWK SILESIA
 • Węgiel Orzech II – KWK SILESIA
 • Węgiel Miał – KWK SILESIA
 • Drewno: Buk i Brzoza luzem, jak również na paletach (1m3)

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym od dnia 1 stycznia 2019 r. osoby fizyczne chcące nabyć wyroby węglowe w zwolnieniu od akcyzy, są zobowiązane do:

1. Okazania dowodu tożsamości dostawcy wyrobów węglowych (dowodu osobistego lub paszportu)

2. Złożenia oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych zawierających m.in. imię, nazwisko i adres zamieszkania nabywcy, jego numer PESEL oraz numer okazanego dowodu tożsamości;

3. Czytelnego podpisania oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych. Z treścią nowych przepisów można zapoznać się pod adresem: www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1697/1

* AKCYZA: Od 2 stycznia 2012 roku węgiel kamienny i koks podlega opodatkowaniu akcyzą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626. z późn. zm.). Stawka podatku akcyzowego wynosi dla wyrobów węglowych: Kwota akcyzy na tonę węgla kamiennego: 30,46 zł netto, Kwota akcyzy na tonę węgla brunatnego: 11,00 zł netto, Kwota akcyzy na tonę koksu: 35,20 zł netto. Przewidziano jednakże szereg zwolnień od akcyzy dla węgla i koksu zużywanych: 1) do celów innych niż działalność gospodarcza m.in. przez: gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 2) do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej, m.in.: w procesach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz leśnictwie. Dlatego też, w celu umożliwienia weryfikacji danych osobowych prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Oferujemy zróżnicowany tabor w zależności od potrzeb naszych klientów (transport towaru na miejsce dostawy):

 • Samochód samowyładowczy IVECO DAILY o ładowności do 3 ton
 • Samochód samowyładowczy FORD TRANSIT o ładowności do 2 ton
 • Ciągnik marki Lamborghini LAMPO wraz z przyczepą o ładowności do 3 ton
 • Ciągnik marki SAME wraz z przyczepą o ładowności do 7 ton
 • Ładowarka marki XCMG – jednorazowy załadunek do 5 ton
 • Ładowarka kołowa – jednorazowy załadunek do 1 tony

Indywidualnie jesteśmy w stanie zagwarantować na potrzeby klienta transport ciągnikami siodłowymi wraz z naczepami samowyładowczymi (tzw. wanny) do 25 ton.

Menu