Witamy na stronie internetowej Spółdzielni Socjalnej MAJSTER

Spółdzielnia powstała dzięki pasji i zaangażowaniu członków-założycieli. Spółdzielnia Socjalna MAJSTER rozpoczęła swoją działalność gospodarczą w lutym 2019 roku. Siedzibą spółdzielni oraz miejscem wykonywania działalności jest miejscowość Gilowice przy ulicy Strażackiej 4. MAJSTER prowadzi działalność gospodarczą o profilu usługowo-handlowym.

Swoją działalność opiera w głównej mierze na:

  • sprzedaży materiałów i narzędzi budowlanych, kruszyw sypkich i opału
  • usługach napraw samochodów osobowych i ciężarowych w prowadzonym warsztacie oraz samochodów ciężarowych,
  • usługach rolniczych i okołorolniczych, jak również zajmuje się utrzymaniem terenów zielonych.

Stawiając sobie za cel dobro i zadowolenie klienta, MAJSTER do każdego podchodzi w sposób indywidualny. Pracownicy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz służą radą i pomocą w wyborze asortymentu, który będzie odpowiadał potrzebom i oczekiwaniom klienta. W swojej ofercie spółdzielnia MAJSTER posiada również transport – na życzenie klienta. Dzięki kompleksowej obsłudze klient może załatwić wszystko w jednym miejscu i krótkim czasie.

Nasze atuty przewagą konkurencyjną

Kompleksowa oferta kruszyw

Błyskawiczna realizacja zamówień

Dostępność logistyczna

Indywidualnie dopasowana oferta

Transport do 5 km gratis

Sprzedaż ratalna

Waga elektroniczna

Płatność kartą u kierowcy

Przedsiębiorstwo Społeczne o nazwie Spółdzielnia Socjalna Majster

utworzyło miejsca pracy w ramach projektu „OWES obszaru bielskiego

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.

Menu